020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Jönköpings län

LO-förbunden ökar i Jönköpings län

För andra året i rad ökar LO-förbunden antalet medlemmar i Jönköpings län. Störst ökning står Handels och IF Metall för. Årets ökning är med 568 medlemmar vilket innebär att LO samlar över 55 000 medlemmar i länet.

Seminarium: Jämställdhet, arbetsliv och Jönköpings län

LO uppmärksammar Internationella kvinnodagen med att arrangera två högaktuella seminarier på Jönköpings University.

En av tre föräldrar kan missa tillägg

Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.

LO inleder satsning på A6-center

LO inleder satsning på A6-center

LO gör en facklig satsning på köpcentret A6-center i Jönköping. Syftet är att stärka den fackliga verksamheten bland medlemmmarna.

Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Trakasserier av skyddsombud

En tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag, 12 procent har utsatts för trakasserier och 6 procent har hotats eller utsatts för våld.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev